Podstawowe informacje

W tej części Biuletynu udostępniamy podstawowe informacje o naszej jednostce: o statusie prawnym, danych teleadresowych, danych ułatwiających kontakt naszą jednostką i jej komórkami organizacyjnymi.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu powstał 1 grudnia 1998r. w wyniku restrukturyzacji Zespołu Opieki Zdrowotnej.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nowym Tomyślu
 
świadczy usługi
 
1.    wszystkim pacjentom ubezpieczonym, posiadającym skierowanie lekarza uprawnionego do jego wystawienia (w przypadku gdy jest ono wymagane) usługi zdrowotne -  nieodpłatne, finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia
 
2.    pacjentom nieubezpieczonym oraz pacjentom ubezpieczonym nie posiadającym skierowania, o którym mowa w pkt. 1 (w przypadku gdy jest ono wymagane) usługi zdrowotne - odpłatne
 

Zakres świadczeń

  • lecznictwo szpitalne
  • poradnie specjalistyczne
  • usługi diagnostyczne
  • rehabilitacja ambulatoryjna
  • programy profilaktyczne
  • pomoc doraźna
  • transport sanitarny

 

Administracja naszej jednostki jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 - 15:00