Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nowym Tomyślu
 
świadczy usługi
 
1.    wszystkim pacjentom ubezpieczonym, posiadającym skierowanie lekarza uprawnionego do jego wystawienia (w przypadku gdy jest ono wymagane) usługi zdrowotne -  nieodpłatne, finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia
 
2.    pacjentom nieubezpieczonym oraz pacjentom ubezpieczonym nie posiadającym skierowania, o którym mowa w pkt. 1 (w przypadku gdy jest ono wymagane) usługi zdrowotne - odpłatne
 

Zakres świadczeń

  • lecznictwo szpitalne
  • poradnie specjalistyczne
  • usługi diagnostyczne
  • rehabilitacja ambulatoryjna
  • programy profilaktyczne
  • pomoc doraźna
  • transport sanitarny

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 12 październik 2020 06:04 Użytkownik wdrożeniowy