Administracja naszej jednostki jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 - 15:00

Przyjęcia Interesantów w sprawie skarg i wniosków:

W sprawach skarg i wniosków przyjmuje Dyrektor Naszej Jednostki - w każdy poniedziałek w godzinach od 12:00 do 13:00

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.