Dyrektor

Tomasz Przybylski 

odpowiada za politykę Szpitala i funkcjonowanie wszystkich komórek organizacyjnych. Współpracuje ze swoim Zastępcą w zakresie kreowania polityki Szpitala i wyznaczania kierunków działania. 

Dyrektorowi szpitala podlegają bezpośrednio kierownicy komórek organizacyjnych zakładu oraz samodzielne stanowiska pracy.


p.o. Z-ca Dyrektora ds. Medycznych

Marek Ratajczak

odpowiada za sprawne funkcjonowanie komórek medycznych

Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa podlegają bezpośrednio koordynatorzy oddziałów szpitalnych, kierownicy zakładów, poradni oraz samodzielne stanowiska pracy.


p.o. Naczelna Pielęgniarka

Krystyna Pronobis

odpowiada za pracę pionu pielęgniarskiego.

Pielęgniarce Naczelnej podlegają wszystkie pielęgniarki i położne.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 16 listopad 2023 11:20 Super User