Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) zwanego dalej rozporządzeniem 2016/679 — Szpital w Nowym Tomyślu informuje, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych jest Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl, tel. (61) 4427301, Faks: (61) 4422152.
 2. Współadministrowanie danymi - współadministratorem Pana/Pani danych będzie również Minister Zdrowia jako administrator danych przetwarzanych w systemie P1 oraz Internetowym Koncie Pacjenta. Kontakt: Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Ministerstwie Zdrowia e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., elektroniczna skrzynka podawcza: /8tk37sxx6h/SkrytkaESP.
 3. Inspektorem Ochrony Danych jest Piotr Lichtarowicz, ul. Sienkiewicza 3, 64-300 Nowy Tomyśl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. (61) 442 74 66
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji oraz udzielenia świadczenia medycznego – szczepienia przeciw COVID-19 a także wystawienia poświadczenia zaszczepienia, na podstawie 6 ust. 1 lit. c), natomiast dane dotyczące stanu zdrowia na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) rozporządzenia 2019/679.
 5. Podane przez Pana/Panią dane osobowe wyłącznie w wyniku realizacji obowiązku prawnego zostaną wpisane do systemu P1 i będą udostępniane za pośrednictwem Systemu Informacji Medycznej oraz Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych: innym podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, oraz mogą zostać udostępnione Rzecznikowi Praw Pacjenta, NFZ, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, oraz innym, wymienionym w art. 26 ustawy z 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 6. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego
 7. Pana/Pani dane osobowe podane w Kwestionariuszu wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19 będą przechowywane przez okres 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zebrano wywiad.
 8. Posiada Pan/Pani prawo do dostępu do swojej dokumentacji medycznej na zasadach określonych w art. 27-28 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, kopiowania, a także w przypadku, gdyby zakwestionował/a Pan/i ich prawidłowość, do ograniczenia przetwarzania przez okres pozwalający Administratorowi na sprawdzenie prawidłowości danych.
 9. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy rozporządzenia 2019/679.
 10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z art. 25 Ustawy z 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz przepisów wydanych na podst. art. 30 tej ustawy.
 11. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 11 maj 2021 09:08 Super User