INF-PacRTG zał. nr 4

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) Szpital w Nowym Tomyślu informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl, tel. (61) 4427301, Faks: (61) 4422152
 2. Współadministrowanie danymi - w przypadku, gdyby korzystał/a Pan/Pani z pomocy pogotowia ratunkowego informujemy Pana/Panią, iż Dyrektor SP ZOZ będąc dysponentem zespołów ratownictwa medycznego w ramach Państwowego Ratownictwa Medycznego jest również współadministratorem danych przetwarzanych w tym systemie. Pozostali współadministratorzy to: Minister Zdrowia, Wojewoda Wielkopolski, Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Poznaniu, dysponent lotniczych zespołów ratownictwa medycznego.
 3. Inspektorem Ochrony Danych jest Piotr Lichtarowicz, ul. Sienkiewicza 3, 64-300 Nowy Tomyśl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. (61) 442 74 66
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, leczenia, zapewnienia opieki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, utrzymania systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna, i zapewnienia bezpieczeństwa tego systemu, na podstawie 6 ust. 1 lit. c) RODO, natomiast dane dotyczące stanu zdrowia na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO
 5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe wyłącznie w wyniku realizacji obowiązku prawnego będą udostępniane innym podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, Rzecznikowi Praw Pacjenta, NFZ, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, Systemom Informacji Medycznej oraz innym, wymienionym w art. 26 ustawy z 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcia w przypadku nieodebranych zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta oraz 5 lat w przypadku skierowania na badania
 8. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swojej dokumentacji medycznej na zasadach określonych w art. 27-28 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, kopiowania, a także w przypadku, gdyby zakwestionował/a Pan/i ich prawidłowość, do ograniczenia przetwarzania przez okres pozwalający Administratorowi na sprawdzenie prawidłowości danych;
 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z art. 25 Ustawy z 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz przepisy wydane na podst. art. 30 tej ustawy.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa obywateli – osób przebywających w szpitalu oraz personelu szpitala, zabezpieczenia mienia publicznego w tym sprzętu medycznego oraz magazynów i archiwów, zabezpieczenia i zachowania w tajemnicy informacji, w tym danych osobowych a także zwiększenia ochrony przeciwpożarowej w monitorowanych budynkach — wprowadzono na terenie szpitala monitoring wizyjny z użyciem kamer. Pani/Pana dane są przetwarzane w związku z przebywaniem w przestrzeniach lub obszarach monitorowanych. Zasady przetwarzania określa procedura monitoringu wizyjnego – zał. nr 10 do Polityki Ochrony Danych.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 28 wrzesień 2020 11:28 Użytkownik wdrożeniowy