Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ w Nowym Tomyślu została przeprowadzona w oparciu o teorię i zasady analizy wskaźnikowej, dostosowanej do warunków i specyfiki sektora ochrony zdrowia.
W wyniku analizy wskaźników sporządzonej na podstawie sprawozdania finansowego za rok 2022 przy zastosowaniu metody punktowej uzyskano 47 punkty, co stanowi 67,14% maksymalnej liczby możliwych do uzyskania punktów. Świadczy to o stabilności ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Raport ekonoimiczno-finansowy za rok 2022 pdf 5.38 MB Super User
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 31 maj 2023 05:52 Super User